Kollegier i Danmark

Start Bolig Kollegier


Advokater Boligannoncer Badeværelser Ejds.mæglere Erhvervsejendomme Finansiering Foreninger Forsikringer
Hus & Have Hvidevarer Håndværkere Inventar Kollegier Kommuner Køkken Møbler Nybyggeri Sommerhuse

 

Amagerkollegiet

Borchs Kollegium Centralindstillingsudvalget

Danmarks Int. Kollegium

Egmont H. Petersens Kollegium

G. A. Hagemanns Kollegium

Grønjordskollegiet

Herlev Kollegiet

Hjortespringkollegiet

Håndværkerkollegiet

Hørhuskollegiet

Kagså Kollegiet

Kollegiernes Kontor i København

Kollegiet Sofiegården

Kvintus Kollegiet

Nordisk Kollegium

Otto Mønsted Kollegiet

Rebæk Søpark Kollegiet

Rigshospitalets Kollegium

Studentergården

Tietgen Kollegiet

Valkendorfs Kollegium VLK Kollegiet

Øresundskollegiet

Østervoldkollegiet 

Birkerød Kollegiet

RIU-Roskilde

Sct. Georgs Kollegiet - Hillerød

Sigurd Schytzkollegiet - Helsingør


 

Hoffmann Kollegium

Kollegierne på Bornholm


 

Sønderborg

Borg. Andersens Kollegiet

Damgade kollegiet

Kollegiernes Kontor

Parkkollegiet

Sønderskov Kollegiet
Nyheder & information

 

4. Maj Kollegierne i Danmark

Centralindstillingsudvalget

FindBolig.nu

Ungdomsboliger

UngesBoligService.dk


 

3D College - Grenå

4. Maj Kollegiet i Aalborg

Aabenraa Kollegiet

Ad.L. Hansen - Nr. Nissum

AKU-Aalborg

Esbjerg Kollegieforening

Langesø Kollegium - Nordborg

Nordjysk Kollegium - Aalborg

Nørresø Kollegiet - Viborg

Randers Kollegiegård

Skagen Kollegium

Skive Ungdomsboliger

Teknisk Kollegium - Horsens

Ungdomsboligerne - Brønderslev


 

DIS


 

4. Maj Kollegiet

Kollegierne i Universitetsparken Ladegårdskollegiet Otto Mønsteds Kollegium

Ravnsbjergkollegiet

SparekasseKollegiet

Ungdomsbolig Århus

Vilhelm Kiers Kollegiet


 

A. P. Møller Koll. - Svendborg

Cama-Kollegierne - Svendborg


 

4. Majkollegiet

H.C. Ørstedskollegiet

Kaj Munk Kollegiet

Kollegieboligselskabet - 15 koll.

Teknisk Kollegium Lyngby

Nybrogård Kollegiet

P.O. Pedersen Kollegiet

Paul Bergsøe Kollegiet

Polyteknisk Forenings Ind.

Professor Ostenfeld Kollegiet

Viggo Jarls Kollegium

Villum Kann Rasmussen

William Demant Kollegiet


 

EF International Kollegium